TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

❤Du är viktig och värdefull❤

Trollhättans fältrittklubb står för allas lika värde. Vår förening är till för alla oavsett om du delar vårt intresse för hästar eller för dig som vill lämna den stressiga vardagen och njuta av vår fantastiska miljö.

På TFRK ska alla känna sig trygga och välkomna oavsett ålder, kön, funktionsvariation, religion, sexuell läggning eller könsidentitet.

Tillsammans vill vi skapa och bibehålla en trygg & inkluderande miljö för besökare, medlemmar och personal.

Som ett led i detta arbete är TFRK också, med stöd från SISU och Trollhättans Stad, den första HBTQI+certifierade föreningen i Trollhättan med omnejd. Certifieringen är ett kvitto på att vi sätter värdegrund, normkritiskt tänkande och mänskliga rättigheter i fokus och att vi alltid har med dessa delar i vårt kontinuerliga arbete för att utveckla verksamheten såväl för besökare, medlemmar och personal.

Tänk på att bemöta alla med respekt och vänlighet. Ditt Hej! eller vänliga leende kan betyda mer än du tror för en annan människa – vi har fler gemensamma nämnare än vi ofta tror!