TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

Tävlingspolicy

Huvudmål

Att ha en bred representation inom valda grenar och tävlande på elitnivå inom minst två grenar.

Principer

Sportsligt kunnande, horsemanship och gemenskap skall prägla verksamheten.  Förhållandet mellan den enskilde ryttaren och TFRK beskrivs
i ett ”ryttaravtal”.

Den centrala punkten i alla ryttaravtal är att man ställer sig till gren- och lagledarnas förfogande för lagtävlingar och att man aktivt bidrar till utveckling
av klubbens tävlingsverksamhet.

Detta innebär att man förbinder sig att ställa upp i lagtävlingsomgång oavsett division.

Grenar

Hoppning, Dressyr, Fälttävlan/Terränghoppning. (häst och ponny)

Organisation

Styrelsen är högst ansvarig för tävlingsverksamheten. Tävlingskommittén är ansvarig under styrelsen.

Ekonomi

Tävlingsverksamheten skall liksom övriga delar i klubben, vara självbärande.

Intäkter kan skapas från tävlingar och arrangemang, sponsorer samt egeninsatser från ryttare och övriga.

Tävlingsverksamhet

Mål – Att för medlemmarna erbjuda en sportslig och utvecklande miljö, dels genom deltagande i lagtävlingar och individuell tävlan på alla
nivåer, dels genom att i den dagliga ridningen/träningen erbjuda sportsligt goda förebilder. Att för medlemmar i organiserad form erbjuda sådan
tävling, träning och utbildning att man kan rida från nybörjar- till elitnivå inom klubbens verksamhet.

Grenar

Hoppning, Dressyr, Fälttävlan/Terränghoppning. (häst och ponny)

Organisation

Ordförande för Tävlingskommittén och respektive grenledare är ansvariga.

Ekonomi

Ordförande för Tävlingskommittén och kassör för tävlingskommittén är ansvariga.

Individuellt tävlande

Delmål individuellt tävlande är att medlemmarna inom TFRK ska ha goda sportsliga framgångar på individuellt vald nivå.

Principer

Ridsport är i grunden en individuell sport. TFRK ska därför, genom varierande åtgärder, stötta medlemmar som vill tävla och utvecklas.

Särskild vikt ska läggas dels vid medlemmar som vill och kan rida på högre nivåer, dels vid juniorer och unga ryttare.

Sådant stöd kan bestå i anordnande av träningar och tävlingar.

Grenar

Hoppning, dressyr, fälttävlan. (Häst och Ponny).

Organisation

Grenledarna, ryttarna och i förekommande fall föräldrarna är ansvariga.

Ekonomi

Grenledarna, ryttarna och i förekommande fall föräldrarna är ansvariga.

Lagtävlingar

Delmål lagtävlingar är att i utbildande syfte delta med så många lag som möjligt i lagtävlingar.

Principer

Trollhättans Fältrittklubb satsar särskilt på lagtävlingar, då dessa är ett medel att gemensamt utveckla det individuella kunnandet för
klubbens medlemmar.

Lagtävlingar ska också användas för att skapa gemenskap för medlemmarna.

Lagtävlingarna ska vidare ge PR för klubben i syfte att skapa mer medel för att ytterligare förbättra verksamhetens kvalitet.

Deltagande i lägre serier ska vara förberedelser för högre serien och ska bidra till ökad rutin även i det individuella tävlandet.

Här ska tonvikten ligga på deltagande, utbildning och gemenskap.

Grenar

Hoppning, dressyr, fälttävlan. (Häst och Ponny).

Organisation

Tävlingskommittén bestämmer vilka divisioner deltagande ska ske i.

Principen ska vara deltagande i så många serier som möjligt – såväl höga som låga för att kunna erbjuda TFRK-ryttare på olika nivåer
möjlighet att tävla i lag.

De sportsliga målen för respektive trupp sätts av grenledare, lagledare och ryttare gemensamt före säsongstart.

Vid lagtävlingar ska lagledaren alltid finnas på plats. Lagledaren ska hjälpa samtliga lagryttare i alla deltagande TFRK-lag vid
förberedelser, ritt och utvärdering. Det är önskvärt att gren- och lagledningen helst före varje omgång, och åtminstone före varje säsong, samlar
ryttarna till kick-off eller liknande.

Ekonomi

Grenledarna, ryttarna och i förekommande fall föräldrarna är ansvariga.