TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

Kvalitetsmärkt ridskola

Trollhättans fältrittklubb blev en kvalitetsmärkt ridskola 2019. Det är Svenska Ridsportförbundet som säkrar kvaliteten av medlemsföreningarnas ridskolor. Vi besöks regelbundet av distriktet som följer upp och bedömer om vår anläggningen och verksamheten är säkert utformad för häst och människa.

Vid vår entrén kan ni se vår plakett för kvalitetsmärkning som visar att vi uppfyller Svenska Ridsportförbundets krav.

En kvalitetsmärkt ridskola har:

  • En föreningspolicy
  • Styrdokument
  • Tydlig verksamhetsinriktning
  • Miljöpolicy
  • Aktiv ungdomsverksamhet
  • Förebyggande säkerhetsarbete
  • Aktuell krisplan
  • Regelbunden LABC/HLR utbildning
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete