TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

Regler terrängbana

Det är av säkerhetsskäl förbjudet att utan tillstånd från TFRK hoppa något fast terränghinder.

Träning på terrängbanan SKA BOKAS I FÖRVÄG till TFRK. Bokningen görs på telefon 0520- 50 00 50, eller via stina.pilhall@tfrk.se.
Vid bokning ska anges träningsdag, tidpunkt, antal ekipage och ansvarig vuxen person. Information lämnas då om banans kondition mm. Klartecken MÅSTE inhämtas före träningen!

All träning sker på egen risk!

Vid träning ska ansvarig vuxen person befinna sig på marken, helst kunnig i fälttävlan. Personen ska snabbt kunna ta hand om ryttare vid avfallning och vara tillräckligt sjukvårdskunnig.

Ryttare ska vara olycksfallsförsäkrad och ovillkorligen bära säkerhetsväst och hjälm vid all ridning på området. Lämpligen finns även telefon och visselpipa med varje ekipage.

Kostnader förutom arvode till tränare, se hyra anläggning.

Träningar och kurser arrangeras om intresseanmälan görs till TFRK.

Är du intresserad av att hjälpa oss att underhålla och
utveckla vår fälttävlansbana? Kontakta då Stina Pilhall, stina.pilhall@tfrk.se

 Välkommen att träna fälttävlan hos TFRK!