TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

Träningskort

OBS! Uppdatering av information pågår. 

Information nedan är under omarbetning. 

 

Ridning två fasta platser per vecka

– 

– 

Extra avgift vid ridning i specialgrupp (6 elever).

En hyrvecka under v.31 eller v.32
Ingår vid tecknande av träningskort i minst 1 år (mellan 6-12 månader – 50%). Elever med träningskort har förtur till hyrvecka v.31 eller v. 32.

Under Mars – April när vi gått igenom samtliga intresseanmälningar kommer vi att gå ut med ett erbjudande om att hyra häst-/eller ponny man blivit tilldelad. Man ska då återkoppla om man vill tacka
ja eller nej. Har man tackat ja så räknar vi det som bindande. Vi går efter först anmäld om det är många som är intresserade under förutsättning att alla har de kunskaper som behövs och att vi har en lämplig ponny/häst (en del kräver speciella ryttare).

Skulle häst eller ponny man blivit tilldelad bli halt eller sjuk kommer vi om det finns utrymme erbjuda ersättnings-häst/ponny men det är inget vi kan garantera.

  • Junior 2×45 minuter –
  • Junior 45-/& 60 minuter     
  • Junior 2×60 minuter –    
  • Senior 2×60 minuter – 

Startar man mitt i en period drar vi av 10% på andra lektionsavgiften.

Uppsägning av abonnemang ska ske senast fyra ridveckor före nästa ridpeirod. (ex. peiroden v.33-46 ska sägas uppsenast v. 21, v. 47-9 senast v. 42 och v. 10-25 senast v. 5.

Vi fakturerar tre gånger/år och varje faktura är uppdelad på fyra betalningstillfällen.

Prisjustering sker inför varje ny betalperiod.

Prata med din instruktör och skicka skriftligt in din uppsägning till kansliet.