TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

Inför lektion

Kom i god tid

Tänk på att kom till stallet i god tid innan din lektion, minst 30min, för att ha tid till att göra i ordning din häst. Hästarna gillar inte stress och kan ibland bli lite griniga om man stressar runt dom.

Ca 10 min innan er lektion startar så går gruppen gemensamt ner till ridhuset, för att sitta upp, korrigera stiglädrens längd och åtdragning av sadelgjorden.

Planen är att eleverna ska börja skritta fram på utsatt starttid för lektionen, men eftersom dessa aktiviteter tar olika lång tid beroende på ryttarnas vana och rutin och huruvida det finns vuxna som hjälper de mindre barnen, så kan det ibland ta någon minut extra.

Utrustningskontroll

Vid varje lektion gör ridläraren en så kallad utrustningskontroll. Det innebär att ridläraren kontrollerar att sadeln och tränset sitter korrekt på hästen. Orsaken till att ridläraren gör denna kontroll är att förebygga skador hos häst och ryttare.

Tänk vad en lös sadelgjord eller felaktigt spänd nosgrimma kan innebära. Om sadelgjorden inte är spänd kan sadeln glida på sned med ryttaren på. Risken är då att hästen får panik och skenar. Är nosgrimman felaktigt spänd kan bettet inte inverka korrekt på hästen. Följden kan vara att ryttaren får svårigheter att stanna och styra. Är hästen felaktigt sadlad (sadeln ligger för långt fram eller bak) kan den få skavsår. Dessa sår tar lång tid att läka.

Utrustningskontrollen går snabbt och smidigt om samtliga elever sadlar och tränsar korrekt och att de själva eller med hjälp av någon annan korrigerar stiglädrens längd och spänner sadelgjorden. Tänk på att de mindre barnen även behöver hjälp vid uppsittningen.

Försenade lektioner

Det händer ibland att lektionen startar senare än planerat. Detta kan bero på flera olika saker. Den vanligaste orsaken är att en elev har ramlat av under lektionen vilket innebär en försening av nästkommande lektion. Vi hoppas att Ni har förståelse för detta.

Kom ihåg!

Alla i ridhuset är levande varelser – såväl elever, hästar, ridlärare som publik.