TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

Grönt kort

Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort, oavsett om man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör. Grönt kort är ett bevis på att du har den breda grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart. Alla som är 18 år och äldre, som inte har Grönt kort idag men vill börja tävla, bör gå samma kurs. De kan dock välja att under en halvdag istället göra både de delprov som kursen innehåller samt det slutliga praktiska och det teoretiska provet. Alla upp till och med 18 år ska delta i en obligatoriskt Grönt kort kurs. Från och med det år ryttaren fyller 13 år kan han/hon själv gå grönt kort kursen och avlägga proven. Från och med 1/1 det år ryttaren fyller 14 år måste han/hon ha ett eget grönt kort.

Barn som är 12 år och yngre ska delta tillsammans med en förälder/ målsman eller annan myndig person som tar det gröna kortet, och sedan följer med vid tävlingar. Målsman/annan vuxen som idag inte har Grönt kort ska delta i kursen och ta Grönt kort samt ansvarar därför för barnet och dess handlingar under tävling. Uppsuttna krav gäller dock inte målsman, det är ryttarens ridkunskap som ska intygas. Ridkunskap intygas av lägst Ridlärare Level 1 eller C-tränare. Ej ridande målsman/annan person rekommenderas att gå en obligatorisk (ej halvdag) Grönt kort utbildning.

Målet med Grönt kort

Målet med kursupplägget och materialet är dels att höja säkerheten på tävlingsplatserna men också att ge ryttare och föräldrar mer kunskap och göra det roligare att tävla. Med Grönt kort kursen vill vi skapa ett forum för samtal kring etik, moral, vett och etikett, samt regler och allmän hästkunskap. Vi vill betona ridsportens ledstjärnor och ”code of conduct” och vill att alla som genomgått kursen har en likvärdig kunskapsgrund att stå på och är bra förberedda inför tävling.

Vad krävs för att få gå en Grönt kort kurs?

För att delta i en Grönt kort kurs måste man ha vissa förkunskaper. Ryttaren ska med en god sits på ett säkert sätt, balanserat och följsamt rida hästen i samtliga gångarter (inkluderat sadling, tränsning, visitering). Exempel på prestation som motsvarar det kravet är:

  • Genomfört och godkänt Märke 3
  • Fullföljt en start i någon av grenarnas lägsta tävlingsklass på klubbtävling
  • Fullföljt ett Ryttartest eller Dressyrryttartest på klubbtävling
  • Eller motsvarande exempel som ovan i någon av ridsportens grenar

Uppsuttna krav gäller dock inte målsman, det är ryttarens ridkunskap som ska intygas. Ridkunskapen intygas av lägst Ridlärare Level 1 eller C-tränare. Det är också viktigt att deltagarna har förkunskaper kring häst och hästhantering. Den baskunskap som finns samlad på Hästkunskapssajten är en bra grund för deltagarna.

Registrering av Grönt kort

Den som går Grönt kort kursen kommer under kursens gång att registrera sig i TDB. Grönt kort utbildaren i föreningen rapporterar efter genomförd kurs och slutlig avstämning uppgifter till distriktet på vilka personer som har gjort godkända prov för det Gröna kortet. Distriktet registrerar därefter en ”Grönt kort markering” i TDB.

Grönt kort kursen innehåller ca.18 timmar. Ett av kurstillfällena är praktiskt och ska genomföras i stallmiljö. Utöver kursen tillkommer en slutlig avstämning/slutprov.

Boken Grönt kort används som kurslitteratur och där man nu som komplement även tagit fram en mobilanpassad webbplats som med fördel kan användas i utbildningen. Webbplatsen innehåller det mesta som finns i boken men även ett femtontal filmer samt olika självtester. I filmerna följer man ett tävlingsekipage under en tävlingsdag. Testerna innehåller frågor om SvRF
organisation, tävlingsfrågor i ridsportens grenar samt frågor om hästen. Deltagaren kan välja att göra testerna före-, under- och efter sin utbildning. Ett utmärkt sätt att repetera och testa av sina kunskaper.

Mer information om Grönt kort finns på Svenska Ridsportförbundet

 Har du fler frågor eller är intresserad av att ta Grönt kort, kontakta info@tfrk.se för mer information.