TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

Utbildningsplan, gruppindelning

All verksamhet vid vår ridskola ska vara planerad och följa de riktlinjer som är framtagna av Svenska Ridsportförbundet i ”Ridsportens utbildningsplan”.

Utbildningsperiod – hur länge?

Längden på utbildningsperioden, dvs hur länge man kallas för en nivå är individuell, och beror på ryttarens förmåga att befästa kunskapen.

När man behärskar en utbildningsperiod kallas man för den, och tränar inför nästa utbildningsperiod.

Hinderhöjderna påverkas av hästmaterialet och ryttarens förmåga att behärska hoppning.

Gruppindelningar: Nyb – Gr Vll

OBS! Gruppindelningen för ridgrupperna på stor häst tar bara hänsyn till ridkunskaperna för varje nivå. Eleverna på stor häst har inte gjort teoridelen för de olika nivåerna, då de bara har teori en gång per termin.

Varför gruppindelningar?

 • Skapa en så jämn standard som möjligt i gruppen, så att den kan vidareutveckla sin kunskap.
 • Lättare kunna placera in nya elever och igenridningar i rätt grupper.
 • Tydliggöra för eleven målen inför nästa nivå.

  Olika utbildningsnivåer

  M:1

  • Eleverna på denna nivå ska känna till och kunna rida de vanligaste ridvägarna. Hålla tyglarna på rätt sätt, kunna rida i lodrät- och lätt sits. Ridning sker i skritt och trav. Ryttarna lär sig rida lätt i trav. I slutet kan de även börja galoppera.
  • Ridning över bommar på marken i enklare serier eller kota banor. Mycket fokus ligger på att hitta balansen och positionen i sadeln samt att kunna hitta en stadigare sits.
  • Teoretiskt ska de lära sig det grundläggande om hästarna och stallet. Så som olika hästtyper, enkla kroppsdelar, daglig skötsel och vård. Kroppsspråk och stallregler. Hästens utrustning och hur man gör iordning hästen innan ridning. De lär sig grundläggande om hästens beteende och hur de kommunicerar.  De ska kunna leda sin häst på rätt sätt. De ska lära sig ridsportens ledstjärnor. Det ingår även kännedom om fysisk träning och kost, eftersom ryttare är idrottare.

  M:2

  • Dressyr: Ryttarna ska kunna rida sina hästar i alla tre gångarter. De ska kunna rida de vanligaste ridvägarna, samt volter och enkla böjda spår, i både skritt och trav. De ska kunna fatta galopp och galoppera rakt fram på fyrkanten. De kan rida i skritt och trav utan stigbyglar. De lär sig mer om hur man använder de grundläggande hjälperna. Fortsatt övning för att hitta en god balans och stadig sits, både i hoppning och dressyr.
  • Hoppning: Hoppning i trav och galopp, (hinder rakt fram i galopp). Enklare banor och serier med hinder som kan ridas i trav och galopp kombinerat. De ska kunna hoppa ca 50 cm på D-ponny och 60 cm på storhäst. De får lära sig mer om olika hindertyper.
  • Teoretiskt: De lär sig mer fördjupat av de tidigare ämnena. Hästens dagliga visitation, de vanligaste hästraserna. Fler av hästens delar, färger och tecken. Mer om hästens dagliga vård, hur man tar hand om hästen och stallet samt grundläggande foderlära. Hästens kroppsspråk och instinkter. Känna till hästens gångarter. Även mer kunskap i fysträning och god kost för ryttare ingår.

  M:3

  • Dressyr: Fokus ligger på ryttarens hjälper, känsla och inverkan. Ryttaren ska kunna börja inverka på hästen i bibehållen balans med en stadigare sits. De ska kunna rida de vanligaste ridvägarna i samtliga gångarter. De ska kunna rida vägarna noggrant i alla tre gångarter och hålla tempot hela vägen. Stor vikt ligger också på de grundläggande rörelserna, så som skänkelvikning och framdelsvändning.
  • Hoppning: Ryttaren ska kunna hoppa bana även här med bibehållen rytm och balans. De ska också kunna rida noggranna vägar genom banan. De ska kunna hoppa en enklare bana med lätta linjer och vägar på 60 cm för D-ponny samt 70 cm för storhäst.
  • Teoretiskt: Eleverna ska få mer fördjupad kunskap inom de områden som ingick i M:2. De ska lära sig om enklare bandagering, hur man visar häst vid hand, longering och grundläggande om regler för tävling. De får även lära sig grunderna i hur man tränar en häst på ett hållbart sätt.

  M:4

  • Dressyr: Här rider ryttarna på en nivå motsvarande LC. Fortsatt övning på de olika rörelsena och hur man rider dem korrekt.
  • Hoppning: Ryttarna ska kunna hoppa med olika hindertyper, rättuppstående, stigsprång och Oxer. Hoppningen är 70 cm för D-ponny och 80 cm för storhäst. De övar på flera hinder i följd, gymnastikhoppning samt mer om vikten av takt och balans. Här ingår även träning i terräng samt temporidning.
  • Teoretiskt: Fördjupat från tidigare märken. Här får eleverna lära sig om hästens anatomi och fysiologi. Utrustning och tillpassning. Sjukdomslära, första hjälpen för häst och hovvård. De får lära sig mer om förbundets olika tävlingsgrenar.

  M:5

  • Dressyr: Här rider ryttarna på en nivå motsvarande LC-LB.  Här ligger mer fokus på inverkan och att kunna rida hästen mer mellan hjälperna. Större krav på noggrannhet i vägarna, balans och rytm samt en stadigare sits hos ryttaren. De olika rörelserna samt deras syfte ligger i fokus.
  • Hoppning: Mer träning av hoppning i terräng. Mer träning på hinder i följ, fler hindertyper samt träning på enklare kombinationer. Hoppning på 80 cm för D-ponny, 1m på storhäst.
  • Teoretiskt: Hästens exteriör, stallovanor och deras orsak. Sjukdomslära, hoven och dess funktion, bandagering och dekorativ hästvård. Lastning av häst ingår även.

  Bronsmärket

  • Dressyr: Dressyr rids på en nivå motsvarande LB, framförallt på de svårare programmen som rids på lång bana.
  • Hoppning: Banhoppning likt tävlingsbanor. D-ponny 90 cm och häst 1m-1.05m
  • Teoretiskt: Fördjupad och god kunskap i alla de tidigare ämnena. Eleverna ska här få god hästkännedom.

  Silvermärket

  • Här ligger fokus på resultatet i ridningen.
  • Dressyr: Eleverna här rider på en nivå motsvarande LA-MSVC
  • Hoppning: 1m för D-ponny samt 1.10 för storhäst. Svårigheten i hoppningen motsvarar tävlingsnivån på dessa höjder.

  Guldmärket

  • Dressyr: Eleverna rider på en nivå motsvarande lägst MSVB.
  • Hoppning: Banhoppning på en nivå motsvarande 1.10 m för D-ponny samt 1.20 m för storhäst.

  www.ridsport.se kan man läsa mer om de olika ryttarmärkena, utbildningsplan från förbundet och hur märkestagning går till.