TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

Valberedning

Valberedningen är föreningsmedlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse, som på ett tryggt och stabilt sätt ska föra föreningens verksamhet framåt.

En väl fungerande valberedning är därför en förutsättning för att demokratin i föreningen ska säkerställas.

Valberedningen för årsstämman 2022:

  • Weronica Jonsson (ordförande)
  • Sofia Ohlin
  • Angelica Holmendahl              
                           

Kontakta valberedningen via valberedningen@tfrk.se

 

Enligt föreningens stadgar §16 ska valberedningen bestå av en ordförande som också är sammankallande samt 2 st. ledamöter.

Valberedningen väljs av årsmöte för perioden t.o.m. nästa årsmöte.

Valberedningen lyder under tystnadsplikt, ska alltid vara objektiv, se till föreningens bästa och därmed bortse från särintressen, egna såväl som andras.

Det är viktigt att valberedningen har koll på hela föreningens verksamhet, då den föreslagna styrelsen ska spegla verksamheten i stort och dess behov, även valberedningens sammansättning bör likna föreningen.

Valberedningen är inte underställd styrelsen utan har sitt mandat direkt från årsmötet och rapporterar till detta.

Det tillhör god sed inom föreningslivet att en valberedning inte föreslår sig själv och att uppdraget begränsas till att föreslå
kandidater. Om en ledamot av valberedningen kandiderar måste denne först lämna valberedningen.