TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

Fond för ungas utveckling

Är du en ung medlem med ambition att utvecklas som ryttare? Eller möjliggör du för unga medlemmar att utvecklas som ryttare genom ditt ideella engagemang?

Då kan du söka ekonomiskt stöd från Görans Brandströms minnesfond för unga ryttares utveckling. Varje år delas 10 000 kronor ut. Antingen så får en person 10 000 kronor eller två personer 5 000 kronor var. 

Ansökningskriterier

  • Ansökan med motivering ska ske skriftligt till styrelsen senast 31 Januari. Styrelsen har fram till årsmötet på sig att utse stipendiat/er.
  • Man ska vara medlem i TFRK
  • Man ska vara en ”ung” ryttare (upp till 20 år) med ambition att utvecklas som ryttare.
  • Alternativt är man en person som genom sitt ideella engagemang möjliggör för ”unga” medlemmar att utvecklas som ryttare.
  • Man skall vara en ambassadör och en förebild för TFRK.