TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

Dags att söka – Görans Brandströms minnesfond

Är du en ung medlem med ambition att utvecklas som ryttare? Eller möjliggör du för unga medlemmar att utvecklas som ryttare genom ditt ideella engagemang? Varje år delas 10 000 kronor ut från Görans Brandströms minnesfond. Ansök senast 31 januari.  

Antingen så får en person 10 000 kronor eller två personer 5 000 kronor var. Läs mer om Göran Brandström och hans minnesfond på Fond för unga ryttares utveckling – tfrk.se

Ansökningskriterier:

  • Ansökan med motivering ska ske skriftligt till styrelsen senast 31 Januari. Styrelsen har fram till årsmötet på sig att utse stipendiat/er.
  • Man ska vara medlem i TFRK
  • Man ska vara en ”ung” ryttare (upp till 20 år) med ambition att utvecklas som ryttare.
  • Alternativt är man en person som genom sitt ideella engagemang möjliggör för ”unga” medlemmar att utvecklas som ryttare.
  • Man ska vara en ambassadör och en förebild för TFRK.

Freia Hassvik tog emot ett stipendium från Göran Brandströms minnesfond 2022.