TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

Dags att tävla? Då behöver du ett Grönt kort

22 januari startar tfrk en Grönt kort kurs med kursledare Weronica Jonsson. Sista dag för anmälan är 15 januari.

Kursen består av två delar:
1. Självstudier via webbkurs som beställs via: SISU Förlag (Kostnad för webbdel 150kr 2022 / höjning till 175kr 2023)
Denna webbkurs ska vara genomförd och godkänd senast 22 januari!

2. Fysiska träffar: (totalt minst 9h exkl.slutprov)
Träff 1. Lördag 28 jan kl.13.00-16.30 (samling i cafét på Ängens gård)
Träff 2. Söndag 29 jan kl.10.00-13.30
Träff 3. Lördag 4 feb kl.13.00-16.30
+ Provtillfälle: Söndag 5 feb kl.10.00

Följande åldersgränser gäller för Grönt kort:

  • Alla från 14 år och uppåt ska delta i en obligatoriskt Grönt kort kurs. Från och med 1/1 det år den tävlande fyller 14 år måste han/hon ha ett eget grönt kort.
  • Från och med det år den tävlande fyller 13 år kan han/hon själv gå grönt kort kursen och avlägga proven.
  • För barn upp till och med 13 år gäller att målsman/vuxen person som idag inte har Grönt kort ska delta i kursen, och ta Grönt kort samt därefter ansvara för barnet och dess handlingar under tävling. Barnet rekommenderas delta på kursen tillsammans målsman/vuxen person. Uppsuttna krav gäller dock inte målsman, det är den tävlandes kunskap som ska intygas.

Kursavgift: 800 kr för medlem i Trollhättans FRK, 1000 kr för medlem i annan ridsportförening (avgiften faktureras)

För att få gå en Grönt kort-kurs krävs att man uppfyller förkunskapskraven. (Ridkunskap samt praktisk hästkunskap som: visa häst vid hand, på/av täcke, säkerhetsknut, lastning och visitering.)
Detta intyg hittar du här: Förkunskapsintyg (ridsport.se) (Behörig att skriva under intyget är: Svensk Ridlärare level I-III eller licensierad tränare med lägst Ctränarbehörighet. För kusk intygas av behörig tränare i körning)

Frågor och anmälan till: Weronica Jonsson weronicajonsson@telia.com
Sista dag för anmälan är 15 januari. I anmälan anges: namn, adress, personnummer, telefonnummer och mailadress. + bifoga påskrivet förkunskapsintyg. (Behöver du hjälp med ditt intyg, meddela Weronica i anmälan)

Välkomna!