TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

Försäljning Toa-och Hushållspapper

Stöd din förening  och hjälp till och sälj toalett- och hushållspapper.

Information och beställningslista är utskickad till våra medlemmar via mail den 14 april. Det finns även beställningslistor i Cafeterian.

Senast den 15 maj redovisar man sina beställningar via nedanstående  länk.

Beställning Föreningsbalen TFRK