TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

Septemberhoppet är inställt!

Tyvärr måste vi meddela att Septemberhoppet som skulle arrangeras 24/9 är inställt. Läs mer om kommande arrangemang och tävlingar under tfrk.se/tavlingar.
Vi behöver funktionärshjälp redan dagen innan 23/9. Ett schema har skickats ut via mail med uppdrag till varje ridgrupp enligt tisdag P3, P4, H3, H4, onsdag P1, P2, P3, P4, H1, H2 och H3.
Är du osäker vilken ridgrupp du tillhör står det i pärmen, alternativt frågar du din ridlärare. Föreningens tanke är att om alla medlemmar hjälper till minst fyra timmar per termin så löser vi detta tillsammans. Ju fler vi är desto bättre och roligare har vi.
Vi önskar få återkoppling från er vilken arbetsuppgift ni önskar under helgen. Ni mailar namn, ridgrupp och önskad arbetsuppgift till tavling@tfrk.se, alternativt skickar ni ett meddelande via Facebook.
I första hand behöver vi hjälp att förbereda anläggningen dagen innan (lördag 23/9), samt bemanning under tävlingsdagen till caféet och parkeringen.
Mer information om vad det innebär att vara funktionär hittar ni i på vår hemsida under fliken ”Tävling/funktionärer”.
Din hjälp är ovärdelig!