TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

Godkänd lokalplanering för nytt stall på Ängens gård

Den planerade byggnationen av ett nytt stall på Ängens gård har tagit ett kliv närmare verklighet. I onsdags godkändes lokalplaneringen av Trollhättans Stads kommunstyrelse – och beslut om byggstart tas till hösten.

Trollhättans Stad skriver:

Bakgrunden till nybyggnationen är förstudien från 2019 som visade att den befintliga stallbyggnaden var i omfattande renoveringsbehov. Senare samma år kom nya föreskrifter för hästhållning som tar större ansvar för hästens välmående efter genomförande av ombyggnation/renovering av häststall.

36 stallplatser

I juni 2022 godkände kommunstyrelsen förstudien och lokalplanering för ett nytt stall. I onsdags godkände man lokalplaneringen som består av en ny stallbyggnad med 36 platser och tillhörande faciliteter.

Hästarna ska bland annat ha fri tillgång till grovfoder, vilket innebär att fodergångar skapas mellan raderna med boxar, samt en skena i taket som möjliggör maskinell hantering av både foder och gödsel. Den föreslagna placeringen av stallbyggnaden är strax söder om de två ridhusen.

Ger barn och ungdomar än bättre förutsättningar

Nästa steg är genomförande av projektering och upphandling. Budgeten är 32 miljoner kronor, och i höst ska de inkomna anbuden redovisas för kommunstyrelsen innan beslut tas om byggnation.

Ett klartecken från kommunstyrelsen då innebär att det nya stallet kan stå klart under 2024.

– Det är roligt att vi efter många års gemensamma ansträngningar ifrån Trollhättans Stad och Trollhättans Fältrittklubb, TFRK, snart kan erbjuda barn och ungdomar än bättre förutsättningar genom en toppmodern stallbyggnad, säger Tommy Svensson, förvaltningschef för Kultur- och Fritidsförvaltningen i Trollhättans Stad.