TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

Stallnytt februari

Valberedningens arbete är i full gång, årsmöte planeras och arbetet med ett nytt stall på Ängens gård är återupptaget. Vi välkomnar också vår nya häst Queutin.

Vecka 6 kommer vi att starta en nybörjargrupp på ponny eftersom några ungdomar flyttar över till att börja rida häst. Vi har ännu inte hittat rätt i vår rekrytering av ny ridlärare men Ida Widman, Karin Svensson och Frida Karlsson räddar oss genom att rycka in och ta lektioner torsdag, fredag och lördag.

Valberedning
Valberedningen söker just nu medlemmar som vill medverka i styrelsearbetet. Vill du nominera någon eller är intresserad själv så kontakta dem via e-post valberedningen@tfrk.se eller prata med dem i stallet. Vi söker också personer som inte är intresserad av styrelsearbete men som istället vill vara med och driva föreningens arbete framåt genom att vara aktiv i någon av våra kommittéer eller aktivitetsgrupper. Valberedningen tar också emot förslag till unga som vill engagera sig i vår ungdomssektion. I valberedningen ingår Angelica Holmendahl, Jenny Darmell och Veronica Ockborn (som ni ser i bild).

Välkommen till årsmöte!
TFRK har årsmöte söndag 13 mars klockan 15.00. Mötet hålls digitalt och eventuellt också ett fysiskt möte om pandemin tillåter. Anmäl dig senast 11 mars via styrelsen@tfrk.se så skickar vi en möteslänk dagen innan mötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar innan årsmötet (20 februari) och skickas till styrelsen@tfrk.se eller lämnas i styrelsens brevlåda vid lektionspärmarna.

Ny häst
29 januari kom vår nya häst Queutin, en 7-årig holländsk valack på 168 cm.

Behov av fler stallplatser, bättre arbetsmiljö och tillgänglighetsanpassning
Vårt äldsta stall på Ängens gård byggdes 1924 och har haft ridklubbsverksamhet sedan 1968. 1978 stod vårt första ridhus klart och redan då hade vi aktiviteter för personer med olika funktionsvariationer. Sedan dess har vi byggt en fälttävlansbana, ytterligare ett ridhus, klubbhus och parkering. Vi är nu en förening med 450 medlemmar, nio anställda och 34 hästar. Sedan tre år tillbaka så används också vår anläggning och våra hästar av Real-gymnasiet som bedriver sin skolverksamhet för 36 elever hos oss.

I takt med att vi växer ökar vårt behov av fler stallplatser, bättre arbetsmiljö och tillgänglighetsanpassning. Ängens gård är en kommunal fastighet och Trollhättans stad har nu återupptagit arbetet med att sammanställa behovet av ett nytt stall, vad som ska göras och varför. Detta arbete bygger på en tidigare gjord förstudie som nu kompletteras med en uppdaterad prisbild och budget för senare beslut om upphandling, investering, projektering samt genomförande. Som ni förstår är det inte klart att ett nytt stall kommer att byggas på Ängens gård. Men vår uppfattning är ändå att vi har kommit en bra bit på väg i processen.

Tips!
Gå in på ”Min ridskola” och anmäl er till våra sommarkurser, stallfritids, läger och långritter.