TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

Stallnytt mars

Årsmötet närmar sig, hästgruppen har delat upp lektionshästar och ponny i mindre haggrupper för att minska skaderisken. Sittande styrelse tackar personalen för året som gått. 

Välkommen till årsmöte! 
TFRK har årsmöte söndag 12 mars klockan 12.00 i caféet på Ängens gård. Anmäl dig senast 5 mars via styrelsen@tfrk.se. Gamla styrelsemedlemmar kommer att avtackas och nya välkomnas.   

Personal och arbetsgrupp för hållbar hästhållning
Instruktörer och personal fortsätter att träffas i regelbundna “hästmöten” i syfte att tänka nytt och framåt för bättre hållbar hästhållning. Gruppen har kommit fram till att dela in ponnyar och hästar i mindre haggrupper. Ponnyarna går nu på baksidan av stallet och lektionshästarna har delats upp i två hagar, en för ston och en för valackar. Det är på prov, så länge, för att se om det minskar skaderisken. Samtliga hästar och ponnyar har inventerats av gruppen och Claes startar en rehab-utbildning vecka nio. Ida Wall har anställts på stalltjänst 50 procent from 1 mars. 

Aktiviteter och arrangemang 

  • 19 mars Pay & ride, träningsdressyr 
  • 2 april Aprilhoppet 

Tack för ett gott samarbete och ett fantastiskt jobb! 

Slutligen vill sittande styrelse tacka all personal för ett gott samarbete under ett år med många utmaningar vad gäller bemanning, rehabilitering av hästar, ekonomi och arbetsbelastning. Mycket av det vi efterfrågat börjar nu falla på plats på grund av att ni kämpat på och gör ett fantastiskt jobb varje dag. 

Tips!
Tänk på att komma i god tid till din ridlektion, minst 30 minuter innan. Hästar speglar din sinnesstämning. Är du stressad och spänd så blir din häst det också. Så förbered dig på bästa sätt för att få ett bra träningspass tillsammans.