TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

Välkommen till årsmöte!

TFRK har årsmöte söndag 12 mars klockan 12.00 i caféet på Ängens gård. Anmäl dig senast 5 mars via styrelsen@tfrk.se. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar innan årsmötet (20 februari) och skickas till styrelsen@tfrk.se eller lämnas i styrelsens brevlåda vid lektionspärmarna. Gamla styrelsemedlemar kommer att avtackas och nya välkomnas.