TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

Vi är första föreningen i Trollhättan att HBTQI+certifieras

Personal, styrelse och ungdomssektionen på TFRK har utbildats i systematiskt arbete med jämlikhet och inkludering.

– Vi är väldigt glada över att ha fått denna möjlighet med hjälp av Trollhättans stads föreningsstöd och SISU idrottsutbildarna. Allas lika värde och inkludering är något som ligger i linje med Trollhättans Fältrittklubbs värdegrund. För oss är det viktigt att alla känner sig välkomna och trygga på vår anläggning, säger Josephine Bordi, styrelseledamot i TFRK.

Handlingsplan

Efter avslutad utbildning ska TFRK utforma en handlingsplan.
– Det ska inte bara vara en ”fin” text i ett dokument, utan en plan hur vi ska arbeta med inkludering i det vardagliga arbetet. Handlingsplanen kommer följas upp och utvärderas i samarbete med utbildarna under minst tre år, säger Josephine Bordi.

Det är Trollhättans stads föreningsstöd som hjälpt vår förening att satsa på HBTQI+ frågor.